Garanti, İade, İptal Bilgileri

TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları İşbu Teslimat ve İade Sözleşmesi (“Sözleşme”), Personelcv.net (“Satıcı”) ile … (“Alıcı”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.   Madde 2 – Sözleşmenin Konusu İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait Personelcv.net alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda özgeçmiş hazırlama işleminin oluşturulması hizmetinin satışı ve oluşturulan özgeçmiş formunun kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün Mevcut özgeçmiş oluşturma hizmetinde belirtilen hizmet ve şablonların, Cinsi ve türü, Miktarı, Rengi, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir. Madde 4- Genel Hükümler 4.1– Alıcı, Satıcı internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 4.2– Mesafeli satış sözleşmesine konu hizmet/hizmet , ödeme yapıldıktan sonraki hiçbir süreçte alıcıdan kaynaklı yaşanan hiçbir aksaklıktan satıcıyı sorumlu tutamaz. Tüm sorumluluk alıcıya ait olduğundan Satıcı sorumlu tutulamaz. Hiçbir aşamada ücret iadesi talep edilemez. 4.3 Mesafeli satış sözleşmesine konu hizmetin kullanılması için işbu kullanım teslimat ve iade sözleşmesi ile mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve hizmet ve hizmetlerin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.Herhangi bir nedenle hizmet bedeli geri ödenmez ve alıcı bu durumu bildiğini , kabul ettiğini ibraz ve beyan eder. 4.4 Mesafeli satış sözleşmesine konu hizmeti ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kendi kredi kartı ile yapılması gerekmektedir. Aksi bir durum yaşanması durumunda her türlü sorumluluk alıcıya aittir.Bilgilerin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.5 Satıcı, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürün ve hizmetlerin, içeriğini, fiyatını, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir. 4.6 Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Madde 5 – Cayma Hakkı 5.1 Alıcı, ödemeyi yaptıktan sonra 1 (bir) yıl içerisinde istediği tarihte bu hizmeti kullanabileceğini ve hiçbir sebepten dolayı ücret iadesi yapılmayacağını kabul ettiğini ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Madde 6- Yürürlük 6.1 İşbu Sözleşme, Alıcı tarafından satın alma işlemi yapılış aşamasında elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 6.2 Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.